Thông tin tài liệu


Title: Các chương trình quản lý nhu cầu (DSM) và những lợi ích đối với ngành điện lực Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Hồng Trang
Advisor: Trần Văn Bình
Keywords: Điện; Quản lý; Nhu cầu
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về quản lý nhu cầu và những bài học kinh nghiệm. Hiện trạng sản xuất, nhu cầu và một số dự án đang được triển khai tại Việt Nam và đánh giá ích lợi đối với ngành điện lực
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10916
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128898.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.