Ths-Cơ khí động lực (246)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 246

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Văn Hợi;  Advisor : Nguyễn Văn Huyến (2013)

 • Trình bày tổng quan về máy CNC. Thiết kế cơ khí. Thiết kế mạch điều khiển. Thiết kế bộ điều khiển.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Quyết;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2013)

 • Trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu. Tìm hiểu cuộc thi Formular car, luật cuộc thi và các quy định thiết kế. Giới thiệu về hệ thống treo nói chung và hệ thống treo trên xe Formular car. Thiết kế tính toán hệ thống treo xe Formular car. Tối ưu hóa hệ thống treo trước xe Formular car bằng công cụ tối ưu hóa trong Solidworks.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Trọng Hiếu;  Advisor : Đàm Hoàng Phúc (2013)

 • Trình bày tổng quan về ô tô Hybrid. Các chế độ hoạt động khác nhau của hệ thống truyền lực. Thiết lập mô hình tính toán công suất tổn hao trên hệ thống truyền lực Hybrid.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Cương;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2012)

 • Trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu. Tính toán, thiết kế khung Formular Car 3D theo tiêu chuẩn cuộc thi Formular SAE. Tối ưu hóa khung xe Formular Car bằng phương pháp lặp từng nhân tố. Tối ưu hóa khung xe Formular Car bằng công cụ tối ưu hóa trong Solidworks. So sánh các giải pháp và kết luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Song Hà;  Advisor : Nguyễn Thị Lan Hương (2012)

 • Trình bày tổng quan về: mạng cảm biến không dây, công nghệ Bluetooth. Thiết lập mạng cảm biến không dây sử dụng công nghệ Bluetooth.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Minh Hoàng;  Advisor : Nguyễn Thế Đức; Nguyễn Thế Mịch (2012)

 • Trình bày cơ sở về phân tích ứng suất ống khai thác. Áp dụng tính toán với mỏ Thăng Long - Đông Đô. Sử dụng phần mềm WellCat phân tích ứng suất cho 6 cấu hình giếng đặc trưng của mỏ Thăng Long ngoài khơi Việt Nam.