Ths-Cơ khí động lực (177)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 177

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Tuấn;  Advisor : Ngô Văn Hệ (2019)

 • Tổng quan nghiên cứu ứng dụng tàu chở khác trong và ngoài nước, một số khái niệm liên quan về thủy khí động lực và lực cản khí động. Công cụ mô phỏng CFD. Sử dụng CFD trong tính toán mô phỏng đặc tính khí động lực cản tác động lên tàu thủy. Nghiên cứu giảm lực cảm khí động tác động lên thân tàu chở khách.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Duy Bính;  Advisor : Vũ Văn Trường (2019)

 • Tổng quan hiện tượng hóa rắn hạt chất lỏng trong tự nhiên và trong công nghiệp. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước các phương trình cơ bản và phương pháp mô phỏng. Kết quả mô phỏng quá trình mô phỏng hóa rắn của một số hạt vật liệu chuyển pha. Đánh giá phương pháp mô phỏng, xây dựng biểu đồ pha đối với các góc ướt khác nhau của vật liệu silic.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2019)

 • Nghiên cứu các trạng thái chuyển động của ô tô, hiện tượng lật ngang của thân xe, sử dụng thanh ổn định trên xe, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Xây dựng mô hình động lực học của xe khi quay vòng. Khảo sát trạng thái dao động của xe khi quay vòng. Trang bị thanh ổn định tích cực trên ô tô

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Trung Phương;  Advisor : Trịnh Minh Hoàng (2019)

 • Tổng quan dao động của ô tô và hệ thống treo trên ô tô, chỉ tiêu đánh giá giao động, mô hình nghiên cứu giao động, các hàm kích động. Xây dựng mô hình dao động xe bus. Mô phỏng dao động xe bus bằng Matlab simulink. Khảo sát và đánh giá chất lượng dao động của xe bus.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Khắc Trai (2009)

 • Theo dõi sản lượng ô tô trên thế giới ở các nước công nghiệp phát triển từ 2001 - 2005. Đưa ra phương pháp thống kê số liệu về sự phát triển KHKT của công nghiệp ô tô trên thế giới, kết quả thống kê của 6 nhà sản xuất lớn và xây dựng bộ số liệu phục vụ việc tìm hiểu sự phát triển kỹ thật của ô tô.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Mười;  Advisor : Phạm Hữu Nam (2009)

 • Xây dựng mô hình hệ thống treo bán chủ động, mô hình cơ học từ đó tính toán, xây dựng được các mô hình vi phân chyển động và phương trình trạng thái cho 1/4 xe và 1/2 xe và toàn xe bị động và bán chủ động. Xây dựng chương trình mô phỏng bằng Matlab & Simulink hệ thống treo bán chủ động, hệ thống treo bị động.Tổ hợp cấp bộ điều khển hệ thống treo bán chủ động.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Tuấn Hưng;  Advisor : Võ Văn Hường (2009)

 • Nghiên cứu lý thuyết về ổn định của đoàn xe khi phanh.Trên cơ sở xác định giới hạn an toàn của đoàn xe khi phanh để xây dựng mô hình toán học động lực học đoàn xe từ đó thiết lập được mô hình bằng phần mềm Matlat - Simulink. Đánh giá được các trạng thái khi phanh của đoàn xe và đưa ra giới hạn khi phanh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hoàng Linh;  Advisor : Lê Thị Tuyết Nhung (2018)

 • Tổng quan về UAV, phần mềm X-plane 10. Các hệ quy chiếu sử dụng trong nghiên cứu Quadcopter, động lực học quadcopter. Thiết kế hệ thống khảo sát. Thiết kế một mẫu quadcopter trên plane maker. Khảo sát và thu thập dữ liệu bay. Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bay.