Ths-Cơ khí động lực (212)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 212

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Thêm;  Advisor : Nguyễn Doãn Phước (2012)

 • Trình bày tổng quan về nguyên lý tách cho hệ tuyến tính. Bộ điều khiển phản hồi trạng thái phi tuyến. Thiết kế bộ quan sát Lipschitz cho một lớp hệ phi tuyến và xây dựng bộ quan sát giảm bậc cho hệ EL. Ứng dụng một số hệ Euler-lagrang.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Công Nghĩa Phong;  Advisor : Hoàng Thị Kim Dung (2019)

 • Tổng quan về năng lượng mặt trời và pin năng lượng mặt trời; ảnh hưởng của gió đến pin năng lượng mặt trời; mô phỏng số ảnh hưởng của gió đến pin năng lượng mặt trời trong hầm gió; mô phỏng số ảnh hưởng của gió đến pin năng lượng mặt trời.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Mạnh Chiến;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2006)

 • Tổng quan về mạng NGN. Công nghệ chuyển mạch mềm. Kiến trúc và các thành phần chính của Softswitch. Sản phẩm và giải pháp Sortswitch. Đánh giá phương án triển khải công nghệ chuyển mạch mềm trong mạng Viettel Mobile.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Đức Hiếu;  Advisor : Phạm Hữu Nam (2006)

 • Trình bày tổng quan về ngành công nghiệp ô tô. Mô hình tính toán lốp xe ô tô. Xây dựng hệ phương trình vi phân mô tả quỹ đạo chuyển động của ô tô. Sử dụng Simulink của Matlab giải hệ phương trình vi phân mô tả quỹ đạo chuyển động của xe. Khảo sát, phân tích và so sánh các chỉ tiêu đánh giá tính quay vòng của ô tô