Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Quang Hưng;  Advisor : Hồ Hữu Hải (2007)

 • phân loại hệ thống lái ô tô, các trạng thái quay vòng của ô tô, nhiệm vụ của đề tài. Động học quay vòng và góc quay dẫn hướng bánh xe cầu sau. Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống lái 4 bánh xe dẫn hướng dùng trên ô tô con. Mô phỏng hệ thống.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Khoa;  Advisor : Đinh Trọng Ân (2007)

 • Trình bày tổng quan đề tài: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về hệ thống lái, mục đích nội dung và phương pháp nghiên cứu của đê tài. Cơ sở lý luận: Tổng quan hệ thống lái, hệ thống lái có trợ lực. Mô hình hệ thống lái và thí nghiệm: Xây dựng mô hình hệ thống lái trợ lực, thí nghiệm và kết quả thí nghiệm

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Vũ Linh;  Advisor : Nguyễn Khắc Trai (2007)

 • Trình bày tổng quan về tai nạn giao thông và tính điều khiển ô tô, giới thiệu hệ thống phanh ABS trên ô tô và các cơ cấu điều khiển tự động, các kết quả của các nghiên cứu trước, mục đích và nội dung nghiên cứu của đề tài. Cơ sở lý luận: mô hình cơ học, động học ô tô hai cầu. Tính toán mô hình: chọn phương pháp, các phương trình điều khiển hệ thống, số liệu đầu vào của xe.&#x...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Đình Hùng;  Advisor : Phạm Hữu Nam (2005)

 • Xây dựng hệ phương trình vi phân mô tả động học trong dẫn động phanh khí nén. Mô phỏng hệ thống phanh khí trên máy tính. Tính toán và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống dẫn động phanh khí nén. Nghiên cứu động học dẫn động phanh khí có trang bị ABS