Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Thành Niêm;  Advisor : Võ Văn Hường (2012)

  • Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên đề nghiên cứu. Xây dựng mô hình và lập hệ phương trình động lực học thẳng đứng xe bán moóc. Giải hệ phương trình bằng matlab simulink và các phương án khảo sát. Phân tích và đánh giá kết quả.