Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Hoàng;  Advisor : Đàm Hoàng Phúc (2018)

 • Tổng quan hệ thống treo trên ô tô, dao động của ô tô, chỉ tiêu đánh giá dao động, mô hình nghiên cứu dao động. Đặc tính động lực học của hệ thống treo khí nén. Khảo sát đặc tính hệ thống treo hai đòn ngang có phần tử đàn hồi khí nén.

 • -


 • Authors : Nguyễn Tiến Thọ;  Advisor : Đàm Hoàng Phúc (2018)

 • Tjổng quan về dao động ô tô, ảnh hưởng của dao động ô tô đối với con người, đường giao thông, độ bền xe và tính an toàn kinh tế chuyển động; chỉ tiêu đánh giá dao động; hệ thống treo trên ô tô; mô hình nghiên cứu dao động ô tô. Đặc tính động lực học hệ thống treo khí nén dạng Mc.Pherson. Khảo sát đặc tính hệ thống treo Mc.Pherson có phần tử đàn hồi khí nén.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Đức Bình;  Advisor : Võ Văn Hường (2018)

 • Giới thiệu chung về hệ thống treo ô tô con, các chỉ tiêu đánh giá độ êm dịu chuyển động, các nghiên cứu về hệ thống treo. Xây dựng mô hình dao động hệ thống treo ô tô con. Khảo sát dao động ô tô bằng mô hình 1.4. Thí nghiệm dao động trên xe con

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quý Toàn;  Advisor : Võ Văn Hường (2008)

 • Nêu vai trò, nghiên cứu động lực học ôtô. Mô hình không gian, xây dựng phương trình và xác định các ngoại lực tác dụng. Khảo sát các thông số ảnh hưởng của phân bố mômen, độ chậm tác dụng, mômen phanh trên các loại đường khác nhau và đặc tính quay vòng của xe trên đường khô và đường ướt khi vận tốc không đổi.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Mười;  Advisor : Phạm Hữu Nam (2009)

 • Xây dựng mô hình hệ thống treo bán chủ động, mô hình cơ học từ đó tính toán, xây dựng được các mô hình vi phân chyển động và phương trình trạng thái cho 1/4 xe và 1/2 xe và toàn xe bị động và bán chủ động. Xây dựng chương trình mô phỏng bằng Matlab & Simulink hệ thống treo bán chủ động, hệ thống treo bị động.Tổ hợp cấp bộ điều khển hệ thống treo bán chủ động.