Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Trí Hùng;  Advisor : Nguyễn Khắc Trai (2006)

  • Trình bày tổng quan về tình hình sản xuất ô tô và ngành ô tô của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp (VEAM). Trình bày cơ sở lý luận cơ bản của đề tài: Phân loại ô tô, hệ thống truyền lực, các sơ đồ hệ thống truyền lực, tính tương thích của hệ thống truyền lực, đồng hoá, tính kinh tế trong sản xuất... Thống kê các loại ô tô chở người nước ngoài. Tính toán đồng hoá và...

  • Thesis


  • Authors : Hoàng Trọng Hiếu;  Advisor : Đàm Hoàng Phúc (2013)

  • Trình bày tổng quan về ô tô Hybrid. Các chế độ hoạt động khác nhau của hệ thống truyền lực. Thiết lập mô hình tính toán công suất tổn hao trên hệ thống truyền lực Hybrid.