Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Hiếu;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2013)

  • Giới thiệu một số khung vỏ xe trên xe cỡ nhỏ, quyết định phương án thiết kế khung vỏ xe CITY CAR; Thiết kế khung xe CITY CAR; Kiểm nghiệm khung xe CITY CAR bằng phần mềm SOLIDWWORRKS; Các giải pháp nhằm giảm giá thành, nâng cao tính dễ chế tạo và chất lượng khung xe CITY CAR.