Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Đình Hùng;  Advisor : Phạm Hữu Nam (2005)

  • Xây dựng hệ phương trình vi phân mô tả động học trong dẫn động phanh khí nén. Mô phỏng hệ thống phanh khí trên máy tính. Tính toán và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống dẫn động phanh khí nén. Nghiên cứu động học dẫn động phanh khí có trang bị ABS