Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Ngọc Phương;  Advisor : Đàm Hoàng Phúc (2016)

 • Nêu tình hình nghiên cứu và phát triển ô tô điện trên thế giới, tình hình ở Việt Nam, đặc điểm của ô tô điện, ưu nhược điểm khi sử dụng ô tô điện. Đặc điểm và quá trình phóng của ắc quy. Mô phỏng hệ thống truyền động xe điện.

 • -


 • Authors : Bùi Phú Ban;  Advisor : Trịnh Minh Hoàng (2018)

 • Tổng quan về công nghiệp ô tô Việt Nam; tính điều khiển, vấn đề an toàn giao thông và quỹ đạo chuyển động; các dạng mất ổn định ngang ô tô; mô hình nghiên cứu dao động; các nguồn kích thích ô tô dao động. Xây dựng mô hình động lực học xác định quĩ đạo chuyển động của xe bus giường nằm. Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số đến hành lang an toàn chuyển động của xe bus khi qua...

 • -


 • Authors : Phạm Duy Hảo;  Advisor : Trịnh Minh Hoàng (2018)

 • Tổng quan dao động của ô tô và hệ thống treo trên ô tô, chỉ tiêu đánh giá dao động, mô hình nghiên cứu dao động. Xây dựng mô hình động lực học dao động xe bus. Mô phỏng dao động xe bus bằng Matlab simulink. Khảo sát và đánh giá chất lượng dao động của xe bus dưới kích động của mấp mô mặt đường theo tiêu chuẩn ISO.

 • Thesis


 • Authors : Lê Tuấn Hải;  Advisor : Phạm Hữu Nam (2008)

 • Đặc tính động lưc học của Ô tô khi sử dụng hộp số tự động. Xây dựng mô hình hệ thống truyền lực Ô tô dùng hộp số tự động. Mô phỏng động lực học hệ thống truyền lực Ô tô bằng phần mềm Matlab - Simulink và Stateflow. Sử dụng vào khảo sát động lực học của Ô tô Mitsubishi Tiburon 2004.