Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Đăng Quốc;  Advisor : Phạm Minh Tuấn (2006)

  • Giới thiệu về ô nhiễm môi trường do khí thải xe cơ giới dùng xăng. Các biện pháp giảm thiểu độc hại khí thải xe máy. Tình trạng giao thông của Hà Nội và lựa chọn số xe máy khảo sát. Thử nghiệm xác định tình trạng phát thải của xe máy ở Hà Nội. Tác giả đưa ra kết luận và kiến nghị.

  • Thesis


  • Authors : Lê Đăng Đông;  Advisor : Phạm Minh Tuấn (2010)

  • Tổng quan về phun xăng điện tử trên xe máy. Hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử trên xe máy và thiết kế, chế tạo hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử thay cho bộ chế hoà khí ở xe máy.