Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Hiếu;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2013)

  • Giới thiệu một số khung vỏ xe trên xe cỡ nhỏ, quyết định phương án thiết kế khung vỏ xe CITY CAR; Thiết kế khung xe CITY CAR; Kiểm nghiệm khung xe CITY CAR bằng phần mềm SOLIDWWORRKS; Các giải pháp nhằm giảm giá thành, nâng cao tính dễ chế tạo và chất lượng khung xe CITY CAR.

  • Thesis


  • Authors : Phan Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Tùng Phong; Phạm Văn Thu (2012)

  • Trình bày tổng quan về bơm hướng trục và tình hình nghiên cứu cải tạo bơm 4000M3/h đặt ngang hiện nay. Tổng quan lý thuyết tính toán thiết kế bơm hướng trục. Tính toán thiết kế bộ dẫn dòng của bơm. Kiểm tra đánh giá kết quả mẫu bằng phần mềm ANSYS - FLUENT. Tính toán kết cấu bơm 4000. Đo kiểm, xây dựng đặc tính năng lượng. Kết luận, kiến nghị.