Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Vũ Văn Quý;  Advisor : Trịnh Minh Hoàng (2020)

  • Tổng quan về công nghiệp ô tô Việt Nam, tính ổn định và quỹ đạo chuyển động của ô tô, khí động học ô tô, các dạng mất ổn định ngang; xây dựng mô hình động lực học để đánh giá ảnh hưởng của lực gió đến ổn định chuyển động của xe bus; khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của lực khí động đến ổn định chuyển động của xe bus.