Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Tiến Đại;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2016)

  • Lịch sử phát triển và tương lai của hộp số tự động trên ô tô; khái quất về hộp số tự động. Tính kinh tế nhiên liệu và quy luật chuyển số trong hộp số tự động. Phương pháp xây dựng quy luật chuyển số của hộp số tự động ô tô con

  • Thesis


  • Authors : Đỗ Ngọc Phương;  Advisor : Đàm Hoàng Phúc (2016)

  • Nêu tình hình nghiên cứu và phát triển ô tô điện trên thế giới, tình hình ở Việt Nam, đặc điểm của ô tô điện, ưu nhược điểm khi sử dụng ô tô điện. Đặc điểm và quá trình phóng của ắc quy. Mô phỏng hệ thống truyền động xe điện.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trọng Nguyên;  Advisor : Đàm Hoàng Phúc (2016)

  • Tổng quan về biển báo giao thông đường bộ. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo biển báo led. Hệ thống điện điều khiển cung cấp cho bảng led. Nghiên cứu và lựa chọn xe cơ sở.