Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát ảnh hưởng khí động học khung vỏ ô tô tới lực cản và lực nâng ở vận tốc cao
Authors: Nguyễn Thanh Hà
Advisor: Trần Thanh Tùng
Keywords: Ảnh hưởng khí động học khung vỏ ô tô
Issue Date: 2017
Abstract: Tổng quan về khí động học ô tô. Cơ sở lý thuyết về khí động học. Xây dựng mô hình mô phỏng khí động học vỏ xe du lịch.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10977
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

158

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310714.pdf
  • Size : 4,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310714-tt.pdf
  • Size : 202 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.