Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo cao su chống rung trên cơ sở cao su thiên nhiên
Authors: Trần, Viết Tiệp
Advisor: Đặng, Việt Hưng
Keywords: Cao su
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cao su thiên nhiên, kết cấu chống rung, vật liệu chống rung trên cơ sở cao su. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đặc trưng lưu hóa của cao su, các thông số ảnh hưởng đến tính chất cơ lý cao su, tính chất lão hóa nhiệt và tải trọng động, các tính chất tổng hợp.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11038
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.