Thông tin tài liệu


Title: Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập trái phép
Authors: Phạm, Thanh Tùng
Advisor: Nguyễn, Linh Giang
Keywords: An ninh mạng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về IDS/IPS. Nghiên cứu ứng dụng SNORT trong IDS/IPS. Cài đặt và cấu hình SNORT, thử nghiệm khả năng phản ứng của IDS/IPS trên hệ thống mạng của văn phòng quốc hội
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11039
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.