Thông tin tài liệu


Title: Thử nghiệm chức năng của bảo vệ khoảng cách dựa trên bản ghi comtrade
Authors: Phạm, Quốc Học
Advisor: Nguyễn, Đức Huy
Keywords: Rơ le điện
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nguyên lý bảo vệ khoảng cách. Giới thiệu bộ thí nghiệm CMC356. Kết quả mô hình mô phỏng nhà máy điện gió, mô hình các bộ điều khiển, mô hình mô phỏng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11040
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.