Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy
Authors: Phạm, Thị Thùy
Advisor: Nguyễn, Thúc Hương Giang
Keywords: Ngân hàng thương mại cổ phần; BIDV Cầu Giấy
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tác nghiệp trong ngân hàng thương mại. Nêu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11043
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.