Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
Authors: Nguyễn, Khánh Nga
Advisor: Nguyễn, Thúc Hương Giang
Keywords: Tín dụng ngân hàng; Phú Thọ; Agribank Phú Thọ
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại ngân hàng. Nêu thực trạng phát triển tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ. Đề xuất giải pháp phát triển tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại ngân hàng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11045
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.