Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo Polime tương thích sinh học Chitosan cấu trúc Nanô ứng dụng làm chất mang thuốc có tác dụng phân giải chậm
Authors: Nguyễn Thị Thuý Nga
Advisor: Trần Đại Lâm
Keywords: Cấu trúc nanô; Chiết xuất
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về chiết xuất CT/CS từ vỏ tôm, xác định các thông số đặc trưng của CS nguyên liệu, tổng hợp và đặc trưng chất mang CS có cấu trúc nanô dùng trong y, dược học, nghiên cứu ứng dụng CS cấu trúc nanô trong y, dược học
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Hoá cơ bản
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11057
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129691.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.