Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các hợp chất Isoflavone chiết xuất từ củ sắn dây pueraria thomsonii benth
Authors: Trần Thị Xuân
Advisor: Đỗ Thị Hoa Viên
Keywords: Chiết xuất; Công nghệ sinh học
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về cây sắn dây, các hợp chất isoflavone, giới thiệu về phytoestrogen. Nghiên cứu chiết xuất hỗn hợp isoflavone, phương pháp sắc ký bản mỏng, sắc ký lỏng cao áp, nghiên cứu hoạt tính chống õy hoá của hỗn hợp isoflavone. Xử lý nguyên liệu, nghiên cứu chiết xuất hỗn hợp isoflavone từ sắn dây trồng và sắn dây mọc hoang. Phân tích định tính isoflavonetrong sắn dây trồng và mọc hoang bằng phương pháp sắc ký mỏng...
Description: Luận văn chuyên ngành thạc sỹ Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11062
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129697.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.