Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển và mô phỏng chuyển động của rôbốt kiểu ngón tay
Authors: Vương Thị Diệu Hương
Advisor: Nguyễn Phạm Thục Anh
Keywords: Chuyển động; Điều khiển; Robot
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về rôbốt ngón tay. Thiết lập mô hình động lực học của robốt ngón tay. Điều khiển rôbốt ngón tay
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Điều khiển và tự động hoá
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11097
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129784.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.