Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu truyền thông dùng mạng CAN trong hệ điều khiển chuyển động
Authors: Nguyễn Anh Tùng
Advisor: Bùi Quốc Khánh
Keywords: Chuyển động; Hệ điều khiển; Mạng truyền thông
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về truyền thông trong hệ điều khiển chuyển động. Nghiên cứu ảnh hưởng của trễ truyền thông và nhiễu tới hệ điều khiển, biện pháp khắc phục. Nghiên cứu mạng truyền thông thời gian thực dựa trên CAN-bus, xây dựng mô hình dùng truyền thông CAN-bus cho hệ điều khiển chuyển động
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Điều khiển và tự động hoá
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11101
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129790.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.