Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động bền vững với nhiễu
Authors: Tống Thị Lý
Advisor: Bùi Quốc Khánh
Keywords: Chuyển động; Hệ điều khiển
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ điều khiển chuyển động, nâng cao chất lượng cho hệ điều khiển chuyển động bằng phương pháp trượt cải tiến kết hợp với bộ phận quan sát nhiễu loạn tương đương, đánh gía tính đúng đắn của luật điều khiển cho hệ thống
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Điều khiển và tự động hoá
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11103
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129792.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.