Thông tin tài liệu


Title: Phân tích tổn thất điện năng trên đường dây siêu cao áp 500 KV - Đề xuất biện pháp giảm tổn thất điện năng
Authors: Dương Anh Chiến
Advisor: Trần Bách
Keywords: Điện cao áp; Điện năng; Siêu cao áp
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Lý thuyết đường dây siêu cao áp. Tổn thất công suất và tổn thất điện năng - Hiệu suất tải điện trên đường dây siêu cao áp. Xây dựng phương pháp tính tổn thất điện năng trên đường dây siêu cao áp. Nghiên cứu tổn thất điện năng trên đường dây 500kV. Một số kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11123
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129823.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.