Thông tin tài liệu


Title: Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích đánh giá an toàn hệ thống điện
Authors: Tạ Hữu Hùng
Advisor: Trần Bách
Keywords: An toàn; Hệ thống điện
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về an toàn hệ thống điện. Lý thuyết chung về an toàn. Đánh giá an toàn trong hệ thống điện. Tính toán an toàn ở chế độ xác lập, ứng dụng tính toán an toàn điện áp cho lưới điện 220kV Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11126
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129826.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.