Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản lý cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: Trần Quang Thoa
Advisor: Phan Thị Ngọc Thuận
Keywords: Cung ứng; Điện năng
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày đặc điểm sản xuất cung cấp điện năng và các văn bản pháp luật về cung ứng và sử dụng điện. Phân tích thực trạng công tác quản lý, những giải pháp hoàn thiện quản lý cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11135
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129842.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.