Thông tin tài liệu


Title: Điều tra đánh giá hiện trạng công nghệ, xây dựng định hướng chiến lược năng lực công nghệ của một số doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Trần Văn Bình
Keywords: Doanh nghiệp cơ khí; Chiến lược
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày phương pháp luận, phân tích hiện trạng công nghệ tại một số công ty trong lĩnh vực cơ khí chế taọ trên địa bàn thành phố. Đề xuất phương hướng phát triển công nghệ thành phố giai đoạn 2005 - 2010
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11184
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133787.pdf
      Restricted Access
    • Size : 868,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.