Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sử dụng chitosan Việt Nam như chất kháng khuẩn cho vải bông
Authors: Lưu Thị Tho
Advisor: Vũ Thị Hồng Khanh
Nguyễn Văn Thông
Keywords: Vải bông; Chống khuẩn; Chitosan
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chitosan, ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ trong công nghiệp dệt, các phương pháp hoàn tất kháng khuẩn cho vải bông bằng chitosan...Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả kiểm tra các đặc tính kỹ thuật và tách các phân đoạn của chitosan sau chiếu xạ. Nghiên cứu sử dụng chitosan công nghiệp Việt Nam và các chế phẩm chitosan sau chiếu xạ từ chúng trong xử lý kháng khuẩn cho vải bông,...
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Công nghệ dệt, may - Mã số: 62540205
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11279
Appears in Collections:Ts-Dệt may
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277177.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277177-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.