Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao tính chất cơ học và độ chậm cháy của compozit trên nền epoxy gia cường bằng vải thủy tinh
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Bạch Trọng Phúc
Trần Vĩnh Diệu
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Tính chất cơ học
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhựa epoxy, các giải pháp nâng cao tính chất cơ học và độ chậm cháy của compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng vải thủy tinh, các chất làm chậm cháy polyme, các vải thủy tinh thông thường và vải thủy tinh 3D. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu các điều kiện ảnh hưởng đến tính chất của vật liệu polyme compozit nền nhựa epoxy epikote 240,.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật Hóa học - Mã số: 62440125
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11281
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277179.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277179-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.