Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chiết tách và chuyển hóa sinh khối vi tảo botryococcus thành nhiên liệu sinh học biodiesel theo phương pháp hai giai đoạn trên xúc tác dị thể
Authors: Nguyễn Trung Thành
Advisor: Đinh Thị Ngọ
Lê Quang Diễn
Keywords: Vi tảo; Nhiên liệu sinh học; Chuyển hóa; Chiết xuất
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan sinh khối vi tảo, xúc tác chuyển hóa dầu mỡ động thực vật thành biodiesel, phản ứng trao đổi este, tình hình nghiên cứu sử dụng và chuyển hóa dầu vi tảo thành biodiesel trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác, nghiên cứu chuyển hóa sinh khối vi tảo thành nhiên liệu sinh học.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật Hóa học - Mã số: 62520301
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11324
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277192.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277192-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.