Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu vi cấu trúc và cơ tính của vật liệu phủ ngoài
Authors: Nguyễn Thị Trang
Advisor: Lê Văn Vinh
Phạm Khắc Hùng
Keywords: Vật liệu; Vi cấu trúc; Tính chất cơ học
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu phủ ngoài cứng và siêu cứng, vật liệu Si3N4, AlSiN và CrN/A1BN/CrN. Phương pháp mô phỏng và phương pháp chế tạo vật liệu phủ ngoài. Vật liệu phủ ngoài CrN/AlSiN và CrN/AlBN. Hệ AlSiN, CrN/AlBN/CrN và Si3N4 vô định hình.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Vật lý kỹ thuật Mã số: 62520401
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11337
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277205.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277205-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,28 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.