Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến một số thông số đặc trưng khi gia công cao tốc bề mặt khuôn
Authors: Nguyễn Thanh Bình
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Tăng Huy
Keywords: Khuôn; Gia công; Cắt
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về gia công cao tốc. Nghiên cứu các đặc trưng cơ bản của quá trình phay cao tốc. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thực nghiệm. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt, mòn dao và độ nhám bề mặt khuôn khi phay trên máy UCP600.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật Cơ khí - Mã số: 62520103
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11346
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277214.pdf
    Restricted Access
  • Size : 19,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277214-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,71 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.