Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy der 331 và tro bay phế thải ứng dụng trong kỹ thuật điện
Authors: Phạm Thị Hường
Advisor: Bạch Trọng Phúc
Nguyễn Thanh Liêm
Keywords: Vật liệu tổ hợp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu compozit trên cơ sở nhựa nền polyme và chất độn hạt vô cơ, nhựa nền nhiệt rắn epoxy, tro bay và ứng dụng thực tế trong khoa học, đời sống. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát các đặc tính kỹ thuật của tro bay ban đầu, các đặc tính kỹ thuật của tro bay sau khi biến tính bằng dung dịch bazơ,...
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật Hóa học - Mã số: 62440125
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11357
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277225.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277225-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.