Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lên men axit lactic từ xylose, cellobiose và dịch thủy phân rơm rạ bởi một số chủng lactobacillus
Authors: Phí Thị Thanh Mai
Advisor: Trần Liên Hà
Nguyễn Thanh Hằng
Keywords: Axit lactic; cellobiose
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan axit lactic, lignocellulose, lên men axit lactic từ rơm rạ, tình hình nghiên cứu sản xuất axit lactic từ xylose, cellobiose và dịch thủy phân rơm rạ trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu sự lên men axit lactic từ xylose, cellobiose, từ dịch thủy phân rơm rạ.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11376
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277283.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277283-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 908,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.