Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo blend đi từ cao su tự nhiên có sử dụng phụ gia nano
Authors: Lê Như Đa
Advisor: Bùi Chương
Đặng Việt Hưng
Keywords: Cao su tự nhiên; Phụ gia; Chế tạo
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cao su tự nhiên (CSTN), cao su EPDM, blend CSTN/EPDM, phụ gia nano và cao su nanocompozit. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo blend CSTN/EPDM; nghiên cứu sự phân bố hóa chất trong quá trình trộn hợp, biến tính EPDM bằng DTDM; nghiên cứu chế tạo nanocompozit trên cơ sở blend CSTN/EPDM.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật hóa học - Mã số: 62440125
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11386
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277237.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5.66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277237-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1.27 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.