Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thu nhận N-acetylglucosamine (NAG) bằng chitinase từ penicillium oxalicum 20B định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng
Authors: Đặng Thị Hường
Advisor: Lê Thanh Hà
Phạm Thu Thủy
Keywords: Thực phẩm chức năng; N-acetylglucosamine
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan N-Acetylglucosamine, chitin, chitinase, sinh tổng hợp chitinase từ vi sinh vật, phương pháp thu nhận chitinase từ vi sinh vật, các phương pháp tinh sạch nag từ dịch thủy phân chitin. Nêu nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu sinh tổng hợp chitinase từ P.oxalicum 20B, nghiên cứu thu nhận và xác định đặc tính chế phẩm chitinase kỹ thuật, ứng dụng chế phẩm chitinase kỹ thuật thủy phân chitin,..
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11387
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277288.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277288-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,33 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.