Thông tin tài liệu


Title: 0 Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh học của Polysaccharide từ hạt me (Tamarindus indica L.) Việt Nam
Authors: Bùi Ngọc Tân
Advisor: Nguyễn Tuấn Anh
Thành Thị Thu Thủy
Keywords: Hạt me; Polysaccharide
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan polysaccharide và lớp chất xyloglucan, polysaccharide từ quả me, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định thành phần chính của thịt và hạt quả me, lựa chọn quy trình chiết tách, xác định cấu trúc của TSP, điều chế dẫn xuất,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11413
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277300.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277300-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 829,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.