Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác lập điều khiển và giải pháp công nghệ tối ưu cho quá trình thủy phân protein bã nấm men bia nhằm ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
Authors: Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Advisor: Đinh Văn Thuận
Quản Lê Hà
Keywords: Protein; Công nghiệp thực phẩm
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bã nấm men bia, sản phẩm thủy phân protein, tác nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein, môt số giải pháp kỹ thuật nâng cao mức độ thủy phân và chất lượng sản phẩm thủy phân từ bã nấm men bia. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu lựa chọn các điều kiện thích hợp để xử lý và thủy phân protein bã nấm men bia, tối ưu hóa quá trình thủy phân protein bã mấn men bia bằng hỗn hợp hai chế phẩm flavouzyme và alcalase,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11416
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277303.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277303-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.