Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và dự báo nhu cầu của thị trường về năng lượng điện Việt Nam đến năm 2015
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hà
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Nhu cầu; Dự báo; Điện năng; Tiêu thụ
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý luận về nhu cầu của thị trường và dự báo nhu cầu; thực trạng đáp ứng và thực trạng và dự báo nhu cầu của thị trường về năng lượng điện ở Việt Nam đến năm 2015
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1142
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000207760.pdf
      Restricted Access
    • Size : 443,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.