Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sự biến đổi thành phần một số chất tạo mùi trong chế biến chè đen
Authors: Hoàng Quốc Tuấn
Advisor: Nguyễn Thị Minh Tú
Nguyễn Duy Thịnh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu thành phần hóa học trong lá chè, công nghệ chế biến và sự tạo thành các hợp chất bay hơi, tình hình nghiên cứu liên quan đến chè đen tại Việt Nam. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thành phần hợp chất bay hơi của chè đen thành phẩm, nghiên cứu mối tương quan giữa các cấu tử bay hơi trong sản phẩm và thành phần tiền chất trong lá chè đối với cảm quan thị hiếu về mùi sản phẩm chè đen OTD,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11423
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277309.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277309-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.