Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu composites Al/aln chịu nhiệt
Authors: Nguyễn Quốc Tuấn
Advisor: Nguyễn Hồng Hải
Keywords: Vật liệu composit
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu composit nền kim loại. Cơ sở lý thuyết về vật liệu nano-composit Al/AlN. Tghực nghiệm chế tạo tổ chức nền phi nhánh cây, tổng hợp AlN bằng phương pháp lỏng/khí in-situ, chế tạo vật liệu composit A3680/AlN. Kết quả đánh giá sự hình thành tổ chức nền, phân tích sự hình thành AlN, nghiên cứu ảnh hưởng của AlN đến tổ chức và tính chất của vật liệu composit A380/AlN.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11433
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277317.pdf
    Restricted Access
  • Size : 19,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277317-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.