Thông tin tài liệu


Title: Bất đẳng thức tích chập suy rộng kontorovich-lebedev-fourier và ứng dụng
Authors: Phạm Văn Hoàng
Advisor: Nguyễn Xuân Thảo
Trịnh Tuân
Keywords: Bất đẳng thức; Tích chập suy rộng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu không gian Lebesgue, biến đổi tích phân fourier, trường nhiễu xạ sóng âm, sóng điện từ với biên hình nón tròn. Biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng kontorovich-lebedev-fourier. Bất đẳng thức tích chập suy rộng kontorovich-lebedev. Một số ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11444
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277328.pdf
    Restricted Access
  • Size : 611,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277328-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 297,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.