Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóa
Authors: Nguyễn Thị Thảo
Advisor: Lê Văn Vinh
Lê Thế Vinh
Keywords: Hạt nano Fe
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thăng giáng mật độ địa phương và quá trình tinh thể hóa của vật liệu Fe và FeB. Phương pháp mô phỏng và phân tích cấu trúc. Thăng giáng mật độ địa phương trong vật liệu sắt khối. Quá trình tinh thể hóa trong vật liệu nano sắt, nano FeB.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11446
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277330.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277330-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.