Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng phương pháp nội suy theo thời gian thực các biên dạng tự do trong tạo hình bề mặt chi tiết gia công trên máy công cụ CNC 3 trục
Authors: Nguyễn Hữu Quang
Advisor: Bành Tiến Long
Keywords: Máy CNC 3 trục; Máy công cụ
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về hệ thống điều khiển số CNC và phương pháp nội suy NURBS, tổng quan tình hình nghiên cứu phương pháp nội suy biên dạng tự do NURBS theo thời gian thực trên các hệ thống điều khiển số CNC. Phương pháp biểu diễn đường và mặt trong các hệ CAD/CAM sử dụng phương trình tham số NURBS. Xây dựng phương pháp nội suy theo thời gian thực các biên dạng tự do NURBS. Nghiên cứu phát triển phần mềm nội suy biên dạng tự do NURBS theo thời gian thực dựa trên hệ điều khiển có kiến trúc mở.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11452
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277336.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277336-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 973,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.