Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi cấy tế bào gốc mô mỡ trên nền màng polymer sinh học PHB
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Advisor: Đỗ Minh Trung
Đặng Minh Hiếu
Keywords: Nuôi cấy tế bào gốc mô mỡ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan bỏng da và các phương pháp điều trị; tế bào gốc; polyB-hydroxybutyrate (PHB). Phương pháp nghiên cứu. Kết quả tạo màng, thử độ kích ứng da của màng PHB và khảo sát các điều kiện nuôi cấy tạo màng tế bào gốc mô mỡ trên nền màng PHB; đánh giá hiệu quả màng tế bào trên nền màng PHB điều trị vết thương bỏng trên động vật thực nghiệm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11464
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310809.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310809-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 137,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.