Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật đồng bộ cho tín hiệu OFDM trong hệ thống thông tin dưới nước
Authors: Lê Văn Chính
Advisor: Nguyễn Quốc Khương
Keywords: Hệ thống thông tin dưới nước; Kỹ thuật đồng bộ OFDM
Issue Date: 2107
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các kỹ thuật truyền thông dưới nước. Các kỹ thuật đồng bộ OFDM cho thông tin dưới nước. Xây dựng hệ thống mô phỏng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11522
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310512.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310512-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 264,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.