Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong Bệnh viện Việt Đức
Authors: Nguyễn Phúc Hải
Advisor: Trần Việt Hà
Keywords: Thiết bị y tế; Bệnh viện Việt Đức
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý trang thiết bị y tế thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Phân tích thực trạng công tác quản lý trang thiết bị y tế thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2014-2016. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11594
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

50

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312107.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312107-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 166,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.