Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của hơi nước và bụi trong phép đo siêu âm
Authors: Âu Dương Kim Sơn
Advisor: Hoàng Sĩ Hồng
Keywords: Đo
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu chung về phương pháp đo sử dụng cảm biến siêu âm. Tìm hiểu và khảo sất một số nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng trong phép đo siêu âm. Nghiên cứu ảnh huỏng của hơi nước và bụi trong phép đo siêu âm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11818
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312082.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312082-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 152,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.