Thông tin tài liệu


Title: An toàn và an ninh trong giao dịch điện tử
Authors: Nguyễn Hữu Anh
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Giao dịch điện tử
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về an toàn thông tin. Cơ sở lý thuyết mật mã và hạ tầng khóa công khai. Xây dựng giải pháp bảo vệ giao dịch sử dụng mã RSA và SSL/TLS.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11822
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312083.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312083-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 163,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.